به گزارش «نود اقتصادی» مرکز آمار ایران درحالی نرخ بیکاری زمستان ۹۸ را همانند فصل پاییز حدود ۱۰/۶ درصد اعلام کرده که تعداد شاغلان کشور از ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۴ نفر در پاییز ۹۸، با کاهش یک میلیون و ۱۰ هزار و ۹۳۳ نفری به ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۶۱ نفر رسیده است.

گرچه با تعطیلی برخی مشاغل در زمستان (کشاورزی و ...) کاهش فصلی تعداد شاغلان امری منطقی بوده و هر ساله تکرار می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش یک میلیونی تعداد شاغلان طی یک فصل در هیچ سالی طی ۱۰ سال اخیر سابقه نداشته است.