به گزارش «نود اقتصادی»، فاطمه دانشور، عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: با توجه به شروع سال جدید و شیوع ویروس کرونا، و رکودی که در بازار  وجود دارد، امیدواریم بتوانیم در جهت جهش تولید گام برداریم. شرایط فعلی به گونه‌ای شده است که بسیاری از کارفرمایان مجبور شدند که کار خود را تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند.

وی بیان کرد: با توجه به رکودی که در ابتدای سال حاکم است و مشخص نیست که این ویروس تا کی ادامه داشته باشد. امیدواریم که با رعایت بهداشت فردی توسط مردم و همچنین برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی مسئولان این ویروس ریشه‌کن شود.