به گزارش «نود اقتصادی»، سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: برخی شرکت‌ها به‌علت کاهش فروش و فعالیت ناشی از شیوع بیماری کرونا، اقدام به اخراج کارکنان خود کرده‌اند یا قراردادهای آنان را تمدید نکرده‌اند. این موضوع به‌خصوص در حوزه گردشگری و توریسم بیشتر شنیده می‌شود. شایع شده که آژانس‌هایی چون علی‌بابا، الی‌گشت و دلتابان اقدام به چنین کاری کرده‌اند.

وی بیان کرد: دولت که اکنون در فکر سیاست‌گذاری برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا بر بنگاه‌های اقتصادی است باید چنین مواردی را در نظر بگیرد. مثلا خوب است که تخفیف‌های مالیاتی، تنفس در بازپرداخت اقساط وام‌ها و همکاری‌های بیمه‌ای تنها به شرکت‌هایی تعلق بگیرد که در این شرایط دشوار اقتصادی نیروهای خود را بیکار نکرده‌اند.