به گزارش «نود اقتصادی»، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت: تجارت فرامرزی ایران از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۵ رتبه ارتقا پیدا کرده است.

وی بیان کرد: یکی از شاخص‌های حوزه تجارت ما به نام تجارت فرامرزی از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۱۹، ۴۵ رتبه ارتقا پیدا کرده است توجه داشته باشید که این افزایش رتبه در مقایسه با سایر کشور‌ها به دست آمده که همه آن‌ها برای بهبود رتبه تلاش می‌کنند.