اخبار شرکتها-کارخانه تراکتور سازی ایران که در ابتدا باهدف مونتاژ راه اندازی شده بود، در حال حاضر به خودکفایی در تولید ۹۵ درصد قطعات تراکتورهای تولیدی دست یافته است.

ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل این شرکت ضمن تشکر از سرعت عمل، دقت و ریسک پذیری بانک تجارت گفت: طبیعتا مجموعه‌ای گسترده همچون تراکتورسازی ایران، نیاز به تعامل و حمایت بنگاه های اقتصادی مانند بانک دارد.

بانک تجارت با ارایه خدمات به روز در حوزه بانکداری الکترونیک و تکیه بر درآمدزایی از طریق خدمات (نه سود بانکی)، تعامل موفقِ دوسویه ای را با تراکتور سازی ایران در پیش گرفته است.