به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به طور میانگین ۷۰ درصد از بودجه صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه عمومی تامین شده است.

قابل ذکر است این صندوق مالکیت ۱۱۳ شرکت کوچک و بزرگ را در اختیار دارد که بسیاری از آنها در بخش‌های سودده اقتصاد ایران ازجمله پتروشیمی، نفت، فولاد و ... فعالیت می‌کنند، با این حال کمتر از ۱۴ درصد منابع این صندوق از محل منابع داخلی صندوق تامین می‌شود.