به گزارش «نود اقتصادی» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۶ گزارش جدید خود را صرفا در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده و مطالب آنها برای عموم در دسترس نیست. اهمیت این مطالب در این است که اغلب این گزارش‌ها تحلیل و نقد مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه هستند.

خبرنگار: علی رسولی