به گزارش «نود اقتصادی»، دولت کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی  جهاد کشاورزی برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.

وی افزود: کاظم خاوازی پیش از این معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان تحقیق‌، آموزش و ترویج کشاورزی بوده است که توسط دولت به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: پیشنهاد وزیر پیشنهادی کشاورزی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول می‌شود و یک هفته بعد جلسه رأی اعتماد به وی برگزار خواهد شد و در این مدت کمیسیون تخصصی فرصت دارد تا سوابق، برنامه‌ها وزیر پیشنهادی و تطبیق آن با اسناد بالادستی را مورد بررسی قرار دهد.