به گزارش «نود اقتصادی»، محمود صفرزاده مدیر مالی بانک تجارت اظهار داشت: ورود ایران به لیست سیاه FATF تاثیری روی روابط بانکی و سودآوری بانک‌های تجاری از جمله بانک تجارت نخواهد داشت.

وی افزود: همه تبادلات کشور به همان صورت سابق در حال انجام است و ورود ایران به لیست سیاه تاثیری روی آن نخواهد داشت. بقیه بانک‌ها نیز با ورود ایران به لیست سیاه FATF چالش اساسی ندارند چراکه اساسا ارتباطات بانکی از قبل قطع شده است. درباه سود و زیان بانک نیز صرفا روی درآمدهای ریالی حساب کردیم و درآمدهای ارزی را کلا در نظر نگرفته‌ایم.

گفتنی است کارگروه ویژه اقدام مالی دیروز جمعه ایران را در فهرست سیاه FATF قرار داد.