به گزارش «نود اقتصادی»، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: همیشه پیوستن به FATF را به قوانین فیفا تشبیه می‌کنند، یعنی اگر ما قواعد فیفا را نپذیریم تنها می‌توانیم در داخل مرزهای خود بازی کنیم. اما بر اساس تحریم‌های یکجانبه آمریکا عملاً ما در شرایطی هستیم که حتی اگر آن قواعد را بپذیریم، با توجه به دیواری که کشیده شده است، اجازه ورود هیچ تیمی به ایران وجود نخواهد داشت یعنی کسی بزرگتر از قواعد فیفا نیز وجود دارد. در مورد رابطه سیستم بانکی نیز همین گونه است ما به هیچ عنوان یک رابطه بانکی در تجارت نداشتیم، حتی پس از برجام نیز همین طور بود.

وی افزود: بنابراین پذیرفتن قواعد FATF شرط لازم برای برای بازی در سیستم بانکی است اما شرط کافی نیست. در واقع شرط کافی مربوط به اجازه آمریکا است و بدون آن نمی‌توانیم در سیستم بانکی حضور داشته باشیم.