به گزارش «نود اقتصادی»، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: واقعیت این است که آمارهای منتشر شده درباره ارزش قاچاق کالا به داخل ایران و همچنین قاچاق کالا از ایران به کشورهای دیگر اعداد ترسناکی هستند.

وی بیان کرد: برخی آمارها از دهها میلیون دلار قاچاق خبر می‌دهند که اگر آنها را به ریال تبدیل کنیم اعداد نجومی میشوند. به این ترتیب می توان تصور کرد باندهای قاچاق کالا به لحاظ مالی و به لحاظ میزان مانور به طور بالقوه توانایی هزینه کردن برای برداشتن هرگونه سد و مانع قانونی و سیاست‌گذاری و حتی فیزیکی مخالفان قاچاق را دارند.

حسین سلاح ورزی گفت: برای اینکه این ترسناک بودن احساس شود و اندازه بخش کوچکی از آن آشکار شود به خبری که در تابستان امسال در باره قاچاق با جعل سند برای واردات ۱۲۵ هزار خودرو به ایران منتشر شد، توجه کنیم. ارزش و سود ورود این میزان خودرو به داخل کشور صدها میلیارد تومان است و بدیهی است که این گروه از افراد منتفع شده از این تنها یک قلم کالای قاچاق توانایی پرداخت برای برداشتن هر مانعی را دارند.