به گزارش «نود اقتصادی» طی دوره ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۷ میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در ایران حدود ۳/۴ درصد بوده که این میزان با افت بسیار چشمگیر، طی ۱۰ سال اخیر(۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸) به منفی ۱/. درصد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند قبلی رشد سرمایه‏‌گذاری مشابه آنچه تا سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاده، اگر بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ نیز تکرار می‌شد، در سال ۱۳۹۸ باید شاهد حداقل ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه‏‌گذاری حقیقی بودیم؛ این درحالی است که رقم محقق شده سرمایه‌‏گذاری حقیقی کشور (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴۴ هزارمیلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۳۹۷ نیز کاهش ۴/۵ درصدی نشان می‌دهد.