به گزارش‌«نود اقتصادی»، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: افزایش تورم در سال آینده به عوامل بسیاری بستگی دارد ولی قطعا آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد با این مقدار بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داده و اقداماتی که در این چند وقته به دلیل کاهش فروش نفت، کاهش واردات و ثبت سفارشات انجام شده بسیار بیشتر از امسال خواهد بود. تورم امسال طبق آمارهای رسمی ۴۶ درصد است که البته به نظر می‌رسد این عدد باید بالاتر باشد.