به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه رقمی به عنوان مجموع فرارهای مالیاتی و معافیت‌های بلا وجه مالیاتی محاسبه کرده که براساس آن ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده ظرفیت مالیات ستانی وجود دارد اما مشروط به اینکه مقدمه قانونی این مالیات‌ستانی فراهم شود.

وی بیان کرد: معافیت‌های بلاوجهی که در اقتصاد ایران وجود دارد قانونا از طریق اصلاحیه و ابلاغیه به قانون مالیاتی‌های مستقیم باید کاهش یابد. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی هم باید از ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون استفاده کند و با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مودیان و تقاطع گیری داده‌های بانکی و مالی فرارهای مالیاتی را شناسایی و به وصولی درآمدهای مالیاتی اضافه کند.

اگر این دو اتفاق بیفتند نه تنها تحقق عددی که در مالیات لایحه بودجه سال ۹۹ درج شده، دور از انتظار نیست بلکه کمتراز توان مالیات ستانی کشور هم است.