به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه افزایش مناطق آزاد اتلاف منابع و فرصت‌سوزی است، گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا یک الی دو منطقه آزاد محور قرار می‌گیرد و سپس با فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی وضع ‌می‌شود تا در نهایت، عملکرد این مناطق منجر به رشد صادرات و پیشرفت تکنولوژی شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: اما مناطق آزاد ایران، بدون فراهم کردن زیرساخت لازم تأسیس شده و به همین دلیل امروز دچار فساد شده‌اند. وی افزود: رشد قارچ‌گونه شرکت‌های صوری نمونه‌ای از فساد‌های پرشمار در این مناطق است.

این کارشناس اقتصادی جزیره قشم را نمونه بارز ناکارآمدی مناطق آزاد ایران دانست و خاطر نشان کرد: مساحت منطقه آزاد قشم 2.5 برابر کشور سنگاپور است و مزیت‌های جغرافیایی بسیاری در مقایسه با سنگاپور دارد اما در عمل شاهد آن هستیم که این منطقه به محلی برای واردات کالا، قاچاق و افزایش شرکت‌های صوری تبدیل شده است.

شقاقی با اشاره به اهمیت منابع مالیاتی برای دولت، هشدار داد: ما در سال آینده با کسری بودجه مواجه هستیم و افزایش این مناطق، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد.

شقاقی نیز در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: نمایندگان مجلس به اشتباه به دنبال افزایش مناطق آزاد اقتصادی هستند و با رویه فعلی که در پیش گرفته شده، کل کشور باید را به منطقه آزاد تبدیل شود تا تبعیض در کشور از بین برود.