به گزارش «نود اقتصادی»، برای خرید آپارتمان در منیریه بسته به متراژ و سال ساخت باید هزینه‌های مختلفی پرداخت کرد.

منطقه متراژ عمر بنا قیمت (تومان)
منیریه ۲۲۲ نوساز ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منیریه ترجمان ۱۸۵ نوساز ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منیریه،‌ اسدی منش ۸۵ ۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منیریه ۱۴۵ نوساز ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
منیریه ۷۰ نوساز ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منیریه ۵۴ ۱ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
منیریه اسدی منش ۵۰ ۲ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰