به گزارش «نود اقتصادی» موسسه لگاتوم سالانه سطح رفاه در کشورهای مختلف را با ۸ شاخص کلی و ۸۹ متغیر می‌سنجد. این هشت شاخص شامل اقتصاد، فرصت‌های کسب‌وکار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی است.

طبق گزارش لگاتوم، ایران سال  ۲۰۱۰ در رتبه ۹۲ قرار داشت که این رتبه تا شروع دولت روحانی در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۱ جهان رسید. اما در شش سال اخیر رتبه ایران با سقوط ۱۸ پله‌ای در گزارش سال ۲۰۱۹ به ۱۱۹ جهان رسیده است.