ببینید:

چرا در دوره ترامپ رونق تولید اتفاق افتاد؟

رعایت این سه اصل باعث رونق تولید در کشور می‌شود

تازه با هزار بدبختی وارد بازار فروش و صادرات پلاسما شده بودیم که بانک مرکزی جلویش را گرفت!

رونق تولید ۳ مخاطب بنام‌های «دولت- فعالان اقتصادی - مردم» دارد