به گزارش «نود اقتصادی»،‌ استخراج اطلاعات از لایحه بودجه ۹۹ نشان میدهد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۹۹ برخی نهادهای دولتی مانند وزارت بهداشت، نهاد ریاست جمهوری، ارشاد، وزارت تعاون و وزارت نیرو از محل منابع هدفمندی یارانه ها تامین می‌شود!

گفتنی است مطابق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ۲۵۰ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان است که تنها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان این منابع به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود!