به گزارش «نود اقتصادی» میزان ذخیره سازی بنزین کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۰۵ میلیون لیتر بود که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و حذف کارت سوخت (افزایش مصرف بنزین) توسط بیژن زنگنه، میزان ذخایر روندی کاهشی داشته و به رقم ۱۳۴۲ میلیون لیتر در سال ۹۷ رسیده است!