وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص سخنان دیروز رئیس جمهور اظهار کرد: مبارزه با فساد فقط وظیفه قوه قضاییه نیست، سوال اینجاست دولت که خودش دستگاه‌های نظارتی دارد، چرا به این مسائل ورود نکرده است؟

وی گفت: آقای روحانی! چرا بعد از گذشت شش سال این مسائل را مطرح می‌کنید و از همان اولین سال فعالیتتان پیگیر این مسائل نبودید؟

این اقتصاددان با انتقاد از اظهارات دیروز رئیس جمهور که در شورای عالی اداری یزد گفته بود ایجاد شغل وظیفه دولت نیست گفت: درست است که دولت خودش مستقما نباید شغل ایجاد کند ولی کارآفرینان و سرمایه گذاران با توجه به بسترهایی که دولت ایجاد می‌کند، شغل تولید می‌کنند. ایجاد شغل بدون بهبود محیط کسب و کار، بدون ایجاد زیر ساختها، بدون افزایش امنیت اقتصادی و بدون حفظ ارزش پول ملی که از وظایف دولت است میسر نمی شود.