به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای جهانی (منبع trademap) نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ حجم کل صادرات جهان حدود ۱۹/۳ هزار میلیارد دلار بوده که ۵۱ درصد آن در اختیار ۱۰ کشور اول شامل ۱۲/۹ درصد در اختیار چین، ۸/۶ درصد در اختیار آمریکا، ۸ درصد در اختیار آلمان، ۳/۸ درصد در اختیار ژاپن، ۳/۱ درصد در اختیار کره جنوبی، ۳ درصد در اختیار هلند، ۲/۹ درصد در اختیار هر کدام از کشورهای هنگ کنگ و فرانسه، ۲/۸ درصد در اختیار ایتالیا و ۲/۵ درصد نیز در اختیار انگلستان بوده است.

طبق این آمار، در سال ۲۰۱۸ حجم کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران حدود ۹۷ میلیارد دلار بوده که این میزان ۵/. درصد از کل صادرات جهان را شامل می‌شود. همچنین اگر فقط آمار صادرات غیرنفتی را در نظر بگیریم، سهم ایران از حجم صادرات جهان در سال ۲۰۱۸ به ۲۳/. درصد می‌رسد.

در بین کشورهای منطقه نیز سهم روسیه از صادرات ۲/۳ درصد، هند ۱/۷ درصد، امارات ۱/۶ درصد، عربستان ۱/۵ درصد، ترکیه ۹/. درصد و عراق ۵/. درصد است.

البته قابل ذکر است بخش عمده صادرات امارات در نتیجه ترانزیت (نه تولید) کالا بوده و در مورد عربستان و عراق نیز بخش عمده صادرات، نفتی است.