«نود اقتصادی»- میرهادی رهگشای تحلیلگر مسائل اقتصادی: توانمندسازی دولت در زمینه‌ی شناسایی اقشار پردرآمد از پیش‌شرط‌های موفقیت در حذف یارانه‌ی نقدی اقشار پردرآمد است.

دولت در این مسیر دارای دو راه‌حل اساسی است. یک راه‌حل، شناسایی حساب‌های بانکی افراد است. البته، دسترسی دولت به حساب‌های بانکی افراد نباید به صورت شخصی صورت بگیرد؛ بلکه باید به صورت سیستمی و از طریق اطلاعات ثبت شده باشد. تنها در این‌صورت است که دولت می‌تواند به شیوه‌ای کارا، اقدام به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد کند. 

راه‌حل دیگر، شناسایی دهک‌های درآمدی از طریق میزان مصرف کالاها و خدمات است. بحث مصارف کالا و خدمات، هم می‌تواند به صورت داوطلبانه صورت پذیرد هم به صورت پیش‌نیاز. به عنوان نمونه، پیشنهاد می‌شود که برای مواردی چون خرید خودروهای لوکس بالای دویست میلیون تومان، معاملات مربوط به خانه‌های بالای یک میلیارد تومان و یا تعدد سفرهای خارجی غیرکاری یا غیرتحصیلی؛ نیاز به ارائه‌ی گواهی مبتنی بر حذف یارانه از سوی افراد باشد و دولت ارائه‌ی این گواهی را الزام و پیش‌نیاز کند.