به گزارش «نود اقتصادی» فرشید پورحاجت دبیرکانون انبوه‌سازان اظهار کرد: عملا در یکی دو سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت مسکن صندوق پس انداز یکم کارایی خود را از دست داده است و در این شرایط افزایش قدرت نقدینگی کوتاه‌ترین مسیر در حوزه تقویت قدرت خریدار و تقویت بازار مسکن است. بر این اساس باید میزان تسهیلات‌دهی از محل صندوق یکم تغییر کند.

وی افزود: هیچ راهی برای خانه‌دار شدن متقاضیان وام از صندوق مسکن یکم بجز ارتباط بین انبوه‌سازان و  این صندوق  وجود ندارد. به عبارتی بخش خصوصی می‌تواند مردم را از محل تسهیلات بانکی به مسکن برساند.