محاسبات «نود اقتصادی» از داده‌های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری کشور در سال ۹۷ حدود سه میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده است.

همچنین در بین ۳۱ استان کشور، خانوارهای تهرانی با هزینه ۴/۸ میلیون تومانی، البرزی‌های با ۳/۶ میلیون تومانی و خانوارهای شهری استان کهگیلویه و بویراحمد با هزینه سه میلیون و ۲۰۳ هزار تومانی، در رتبه‌های اول تا سوم با بیشترین هزینه ماهانه قرار داشته‌اند.

اما در کنار گرانترین استان‌ها، سه استان کرمان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی ارزانترین مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۷ بوده اند، به طوری‌که هزینه خانوارهای شهری کرمانی ها در سال ۹۷ حدود ۱/۹ میلیون تومان، خانوارهای شهری خراسان جنوبی با هزینه دو میلیون و ۱۲ هزار تومانی در رتبه دوم و خانوارهای شهری آذربایجان غربی با هزینه دو میلیون و ۹۷ هزار تومانی در رتبه سوم قرار دارند.