«نود اقتصادی»:مدیر عامل شرکت ساختمانی برنا بنای بامداد، رکود در ساخت و ساز را ناشی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته که باعث شده تا شرکت‌های انبوه ساز یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن باشند.

مجید همتی در گفتگو با «نود اقتصادی» افزود: سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی سیاستگذاری در عرصه ساخت و ساز کشور باعث نشده تا انبوه سازان بتوانند در حوزه ساخت و ساز مشارکت بیشتری داشته باشند و حتی در حوزه نظارت بر عرصه سات وساز بدتر هم شده است.

به گفته وی، به صورت مشخص، سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی درسه سال اخیر حتی باعث شده که شرکت‌های انبوه ساز در حال تعطیل شدن باشند.

همتی اذعان داشته است که انبوه سازان در شرایط فعلی با تنفس مصنوعی به حیات خود ادامه می دهند و عمده انبوه سازان نیروهای خود را به حداقل رسانده اند تا ببیند چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد و ادامه داد که با ادامه این شرایط، هیچ امیدی به رونق دربازار مسکن  وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ساختمانی برنا بنای بامداد، گفته است که به شدت مخالف حضور دولت درحوزه ساخت سازبوده زیرا به زعم او هیچ نتیجه خوبی ندارد.

وی در مقایسه کارنامه عملی وزارتخانه‌های دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه رونق صنعت ساختمان گفت که در این زمینه در هیچ یک از این دوره ها اتفاقی رخ نداده  و در حوزه ساخت و ساز و مسکن  اتفاقی جدیدی نیافتاد.