به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن (با نماد ثمسکن) نشان می‌دهد این هلدینگ بزرگ اقتصادی ۳۵ شرکت در زیرمجموعه خود دارد که ۲۱ شرکت از آنها در حوزه انبوه‌سازی مسکن فعالیت می‌کنند. همچنین از ۲۱ شرکت انبوه‌ساز، ۱۴ شرکت خارج از بورس و ۷ شرکت نیز بورسی هستند.