بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» از گزارش یکی از مراکز آماری در گرجستان استخراج کرده است، برخلاف برخی ادعاها، در چند سال اخیر ایرانی‌ها بیشترین مهاجران گرجستان نیستند.

بررسی این مرکز نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ از مجموع بیش از ۳۴ هزار ثبت نام برای خرید اموال غیرمنقول، فقط ۲ درصد آن مربوط به شهروندان ایرانی بوده است، این درحالی است که در همین دوره، سهم شهروندان روسی ۵۳ درصد است.

همچنین طی این دوره روس‌ها با خرید ۷۸۴۲ ملک، اوکراینی‌ها با خرید ۱۱۱۷ ملک و ارمنستانی‌ها با خرید ۴۲۱ در رتبه‌های اول تا سوم و ایرانی‌ها با خرید ۳۹۹ ملک یا اموال غیرمنقول در رتبه نهم قرار داشته‌اند.