به گزارش «نود اقتصادی» مدیر روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، از هرگونه پاسخگویی و ایجاد شفافیت پیرامون درستی یا نادرستی خبر احضار مدیرعامل شرکت انتقال گاز به دادسرای دیوان محاسبات پرهیز کرده و نه این خبر را تایید و یا تکذیب نکرد!

امروز برخی از رسانه‌ها از احضار مدیرعامل شرکت انتقال گاز به دادسرای دیوان محاسبات خبر داده و گفته‌اند دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای ۱۱ صفحه‌ای خواستار توضیحات شرکت انتقال گاز شده که در این نامه به بیش از ۲۰ تخلف شرکت انتقال گاز اشاره شده است.

علی اصغر نوایی در گفتگو با «نود اقتصادی» بعد از شنیدن سوال خبرنگار «نود اقتصادی» پیرامون درستی یا نادرستی خبر احضار مدیرعامل شرکت متبوع، بدون اینکه این خبر را تایید و یا تکذیب کند، بارها به گفتن این جمله بسنده کرد که بعدا با شما در این مورد صحبت می‌کنم و سپس تلفن خود را هم قطع کرد!