به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که براساس قانون «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴» بانک‌ها از فعالیت در حوزه املاک و مستغلات منع شده‌اند، با این حال بر اساس اسنادی که بدست خبرنگار  نود اقتصادی رسیده است، سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در حوزه املاک طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۸۴۷ درصد رشد داشته است.