به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» از مطالعات یک مرکز پژوهشی درباره وضعیت توزیع تسهیلات صندوق توسعه ملی استخراج کرده نشان می‌دهد از ابتدای تاسیس این صندوق، ۶۷/۸ میلیارد دلار تسهیلات ارزی مسدود شده و میزان تسهیلات ریالی پرداختی نیز ۶۱/۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش از کل تسهیلات ارزی مسدود شده، ۴۱ درصد آن و از کل تسهیلات ریالی پرداخت، ۴۱ درصد تسهیلات خارج از روال اساسنامه و قوانین این صندوق و براساس تکالیف بودجه‌ای و غیربودجه‌ای بوده است.