به گزارش «نود اقتصادی» حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: وقتی یک شرکت دارویی 25 درصد ارز موردنیاز صنعت داروسازی را در سال 97 دریافت می‌کند و کمتر از یک درصد یعنی 0.7 درصد بازدهی واردات دارد؛ باید دید این ارز کجا رفته است؟ مهمتر اینکه دولت باید پاسخگو باشد که چرا این میزان ارز تنها به یک شرکت دارویی داده شده و چرا سیاستگذاری لازم در مورد واردات دارو از کانال‌های مناسب همراه با نظارت لازم صورت نگرفته است؟ متاسفانه آنچه در جریان تخصیص ارز 4200 تومانی و رانت ناشی از آن بوجود آمد نشان داد که هیچ کدام از وزرا و نهادهای مرتبط در این زمینه پاسخگو نبوده و مسئولیت‌پذیر نیستند.