به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده است برادران ریخته‌گران علاوه بر بدهی ۸۸۰ میلیارد تومانی به بانک سرمایه، جزء ابربدهکاران بانک تجارت نیز هستند.

مطابق این بررسی، در پایان سال مالی ۹۷ نزدیک به ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک تجارت مربوط به ۱۷ شخص و شرکت بوده که در میان آنها، نام برادران ریخته‌گران نیز دیده می‌شود.

براساس این لیست برادران ریخته‌گران یازدهمین ابربدهکار بانک تجارت هستند که مبلغ  ۷۴۵ میلیارد تومان به بانک مذکور بدهکار هستند.