به گزارش «نود اقتصادی» بهروز علیشیری رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی در یادداشتی در واکنش به حذف 4 صفر از پول ملی نوشت:  هیات دولت امروز چهارشنبه ٩ مرداد ماه ٩٨ تصمیم گرفت تا چهار صفر را از پول ملی حذف کند.
با این حساب قیمت کالا و خدمات اینگونه تغییر می کند:
یک دلار ؛ معادل ١٢تومان.
منزل ده میلیارد ریالی ، یک میلیون تومان.
پراید ٤٠٠ میلیون ریالی ؛ چهل هزار تومان.
اب معدنی کوچک ٨٠٠٠ ریالی؛ ٨ دهم تومان.
حقوق کارمند ٣٠ میلیون ریالی ، ٣ هزار تومان.
حقوق کارگر ١٥ میلیون ریالی، ١٥٠٠ تومان...

تغییر قیمت کالاها نشان می دهد که ارزش پول ملی بالا رفته، و قدرت گرفته است ؛ اما توجه به درامدها نشان می دهد، که ارزش واقعی پول ثابت است!
اثار روانی مثبت این اقدام در کوتاه مدت ، با شوک ناشی از سردرگمی مردم در محاسبه این تغییرات و بررسی اثار ان در زندگی روزمره خود، خنثی می شود!
می ماند اثار میان مدت و بلند مدت .

1. در حال حاضر قریب به ٢٠ میلیارد قطعه اسکناس و سکه در چرخه اقتصاد است ، که باید تعویض شوند. هزینه چاپ و ضرب پول جدید کم نیست.

2. تغییر واحد پولی و حذف صفرها در شرایط ثبات شاخص های کلان اقتصاد ، رونق اقتصادی و تولیدی، رشد اقتصادی پس از عبور از چرخه رکودی، و اطمینان کافی از توانایی در کنترل متغیرهای پولی و مالی، اثر بخش است . در غیر این صورت اثرات انتظاری کاهش تورم، و تقویت پول ملی، به سرعت رنگ خواهد باخت.

3. احتمال کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش واردات وجود دارد، که باید به طور دایم رصد و تحت کنترل باشد.

4. به طور طبیعی این احتمال می رود که کالاهای زیر قیمت یک تومان، احساس حقارت کنند! و برای عقده گشایی قیمت خود را افزایش دهند.

5. اگرچه کار حسابداران، مدیران مالی ، نرم افزارهای پردازش مالی در محاسبه اعداد و ارقام ساده تر خواهد شد.