به گزارش «نود اقتصادی» بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد سه شرکت هلدینگ داروپخش (شامل شرکت‌های مواد اولیه داروپخش، شیمی دارویی و بازرگانی داروپخش) طی یکسال اخیر بیش از ۷۲/۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.

 قابل ذکر است هلدینگ داروپخش ۲۴ شرکت در حوزه تولید و پخش دارو دارد که وابسته به شستا است.