به گزارش «نود اقتصادی» کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: نرخ ارز تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که بدون دقت در آنها نمی‌توانیم شرایط بازار و تغییرات یا التهابات ارزی را بررسی کنیم. یکی از این عوامل شرایط حاکم بر اقتصاد است. زمانی که نرخ ارز افزایش یافت، حباب‌های قیمتی در بخش‌های مختلف ایجاد شد. اما با ورود نرخ ارز به کانال ۱۲ و ۱۳ هزار تومان، قدری از حباب‌های قیمتی تخلیه شد.
وی افزود: از سوی دیگر تقاضا برای ارز و برخی کالاهای ارزبر نیز متعادل شد. نرخ ارز در واقع نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت است به کالاهای غیرقابل تجارت. زمانی که نرخ بیش از اندازه افزایش یافت، تقاضا برای برخی کالاهایی که اساسی نیز نیستند، تعدیل شد و ادامه این روند نرخ ارز را پایین آورد. اما وجود شرایط رکود تورمی بر اقتصاد نیز بر کاهش نرخ ارز بی‌تاثیر نبوده است. طبعاً وقتی رکود بر اقتصاد حاکم باشد تقاضای ارزی نیزبرای بازارها تاحدی کاهش می‌یابد.
این اقتصاددان عنوان کرد: از سوی دیگر، واقعی شدن نرخ ارز، از هم گسیختگی در بازار ارز را کم کرد و باعث شد دستگاه‌ها خودشان را با شرایط و قیمت‌های جدید تطبیق دهند. به عنوان مثال بسیاری از سفرهای دستگاه‌های اجرایی کاهش یافت. همچنین بخشی از تقاضای ارز توسط خود مردم نیز کم شد. اما نکته مهمی که نباید از خاطر دور نگه داریم، اهتمام بانک مرکزی بود به کنترل ارز. رییس کل بانک مرکزی، جناب همتی بارها از مدیریت نوسان‌های ارز توسط سیاست‌های ارزی سخن گفتند و این سیاست به اجرا درآمدو مدیریت بازار ارز عملاً باعث ثبات نسبی در بازار شد. به عبارت دیگر صداقت بانک مرکزی در ادعای خود مبنی بر سر و سامان دادن بازار ارز، باعث کاهش قیمت‌ها شد. تعدیل التهاب بازار ارز در کنار به‌کارگیری مکانیزم‌هایی مانند بازار ثانویه و سامانه سنا به کاهش نرخ ارز کمک می‌کند. رویکردها و بازارهای ارزی، ما را به سمت بازار یکنواخت شده‌ای هدایت می‌کند که به تثبیت شرایط در بازار ارز کمک خواهد کرد، اما نکته مهمی که نباید از قلم انداخت، استقلال بانک مرکزی است.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: بعد از التهاب‌های ارزی بانک مرکزی توانست در سایه استقلال نسبی و عدم دخالت ارگان‌های دولتی تصمیم‌گیری‌های خوب و به دور از شرایط سیاسی اتخاذ کند که این عامل هم به کاهش التهاب‌ها کمک کرد. فلذا، با دقت و بررسی عواملی که برشمرده‌ام می‌توان نسبت به ادامه ثبات در بازار ارز خوشبین بود.