«نود اقتصادی»- رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفته است که تلاش‌هایی در زمینه ساخت نیروگاهها در کشورصورت گرفته اما این تلاش‌ها به هیچ عنوان متناسب با ظرفیت پیش بینی شده در برنامه توسعه‌ای نبوده است.

محمد علی وحدتی در گفتگو با «نود اقتصادی» تاکید کرده که دولت به تعهدات خود در قبال سازندگان نیروگاه‌ها به موقع عمل نکرده و این امر موجب شده تا اکنون، طرح‌های نیروگاهی از توجیه اقتصادی بیافتند و در شرایط فعلی کسی جرات ورود به عرصه ساخت نیروگاه پیدا نمی‌کند.

به گفته وی، دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند به موقع پول سازندگان نیروگاهی را بپردازد بنابراین سازندگان نیروگاهی به بدهکاران بانکی تبدیل شده اند.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، تصریح کرده که وقتی دولت به تولید کنندگان برق تکلیف کرده که برق تولیدی را به کمتراز قیمت واقعی به وزارت نیرو بفروشد باید مابه التفاوت آن را به صنعت برق بدهد و ادامه داد:چون دولت  این رقم مابه التفاوت راپرداخت نمی کند، وزارت نیرو نیز توان پرداخت  به موقع بدهی خود را به سازندگان نیروگاهی ندارد و  این سازندگان نیروگاهی به بدهکاران بانکی هم تبدیل می شوند.

وی میزان بدهی دولت به سازندگان نیروگاهی در سال گذشته را 30 هزار میلیارد تومان برشمرد که بخش مهمی از  این رقم از طریق تهاتر حل شده اما بخشی دیگری سازندگان نیروگاهی که وام خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند امکان تهاتر را نداشته و همچنان مشکل طلب آنها  از دولت یا وزارت نیرو حل نشده است.

وحدتی در عین حال یادآور شد که در سالجاری نیز همین دسته از طلبکاران از دولت وزارت نیرو، مشکل عدم امکان تهاتر را دارند، چون وام دریافتی آنها از صندوق توسعه ملی ارزی است.

وی اذعان داشته است که شرایط برای سازندگان نیروگاهی در دو سال اخیر قابل قیاس با سال‌های ما قبل از آن نیست زیرا تولید کنندگان برق محصول تولیدی را به خریدار انحصاری خود یعنی وزارت نیرو می‌فروشند اما امکان دریافت به موقع پول خود را از دولت و وزارت نیرو ندارند، حال آنکه تولید کنندگان انتظار دارند به موقع پول خود را دریافت کنند.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، تصریح کرده که تولیدکنندگان برق امیدی به دریافت به موقع طلب خود از دولت و وزارت نیرو ندارند و حتی نیروگاههای با مقیاس کوچک هم در یکسال گذشته همین مشکلات دریافت مطالبات خود را از وزارت نیرو دارند.