«نود اقتصادی»:زیان انباشته‌ پایان‌ دوره بانک تجارت در سال منتهی به ۹۷ حدود (۱۰۹,۱۳۵,۴۸۷)  میلیون ریال بوده که نسبت به سال ما قبل از آن چیزی حدود ۵ درصد افزایش یافته است. زیان انباشته‌ بانک تجارت در انتهای سال مالی ۹۶ حدود ۱۰۳,۹۹۱,۶۳۰ میلیون ریال بوده است.

در حال حاضرمدیریت بانک تجارت بر عهده رضا دولت‌آبادی است که سکان مدیریت این بانک را در چهارم دیماه سال ۹۶ به دست گرفت. با این حساب می‌توان گفت که زیان انباشته این بانک در دوره مدیریت رضا دولت آبادی، در خلال ۱۵ ماه گذشته افزایشی بوده تا کاهشی!

بانک تجارت یکی از بانک‌های مشمول خصوصی سازی بوده که درحال حاضر ۱۷ درصد از سهام آن متعلق به دولت و ۴۰ درصد از سهام آن نیز متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است.