به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» براساس مطالعات مرکز آمار ایران تا سال ۱۴۰۵ نرخ رشد جمعیت روستایی ۲۱ استان کشور منفی خواهد شد که بیشترین آن مربوط به قزوین با ۲ درصد، کرمانشاه با ۱/۷۰، اردبیل ۱/۳۳ و استان مرکزی نیز ۱/۳۱ درصد خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کم‌توجهی دولت به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها مهمترین دلیل افزایش بی‌رویه مهاجرت از مناطق روستایی کشور بوده است.

مجتبی موسوی