به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد فیوچر بانک بحرین در یکسال گذشته بیش از ۹/۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است.