به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، بررسی آماری از تطبیق هزینه ناخالص خانوارها با یارانه نقدی پرداختی دولت (با لحاظ بعد خانوار) در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال 1397 یارانه نقدی به ترتیب از دهک‌ اول تا دهم 17/5 درصد (دهک اول)، 9/2 درصد، 7/4درصد، 6/1 درصد، 5/3 درصد، 4/4 درصد، 3/6 درصد، 3 درصد، 2/2 درصد و 1/2 درصد (دهک دهم) از هزینه‌های خانوار را پوشش داده است که این وضعیت در سال 98 درصد کمتری از هزینه‌های خانوار را پوشش خواهد داد. 

 بر این اساس در حال حاضر یارانه پنج دهک پردرآمد (دهک‌های ششم تا دهم) که شامل 40 میلیون نفر یارانه‌بگیر  و معادل 21هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌شود، عملا هیچ تاثیری در معیشت این دهک‌ها ندارد. لذا اگر دولت اراده کافی برای حذف یارانه نقدی این دهک‌های پردرآمد داشته باشد، می‌تواند برای تامین هزینه‌های ناشی از خسارت سیل که بیش از 50هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، از این ابزار مالی استفاده کند.

رضا تاروردی