«نود اقتصادی»- مدیر عامل سابق شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شستا، کوتاه بودن میانگین عمر مدیریتی مدیران عامل گذشته شستا را دارای آثار و تبعات منفی بر این هلدینگ بزرگ دانست و اعلام کرد که یک مدیر به هیچ عنوان در یک دوره یکساله به شناخت کامل مجموعه تحت مدیریت خود دست پیدا نمی‌کند.

مرتضی لطفی در گفتگو با «نود اقتصادی» با ابراز تاسف از اینکه بنگاه‌های گسترده تر بیشتر دستخوش تغییرات مدیریتی هستند، بروز این امر را برگرفته از دخالت‌های سیاسی و حتی دستگاه‌های قدرتمند دانست که به سبب آسیب رساندن به این دست بنگاه‌ها می‌شوند.

وی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را با استناد به رد دین شدن بسیاری از شرکت های آن، شرکتی خصوصی برشمرد و گفت که به لحاظ ساختاری جایگاه شستا در وزارت کار تعریف شده و هرگاه خواسته‌های بسیاری از کانون‌های قدرت محقق نشده آنها به وزارت کار فشار وارد آورده اند که این امر به شستا آسیب وارد کرده و شستا به  حیات خلوت تبدیل شده بود.

عضو کنونی هیات مدیره شستا، یکی از دلایلی جابجایی خود از مدیریت عاملی این هلدینگ بزرگ را عدم پاسخگویی به برخی خواسته‌ها ذکر کرد و در توضیح دلیل دوم تغییرخود از این سمت را مبارزه با فساد، دست زدن به برخی تغییرات مدیریتی و عزل مدیرانی دانست که در اداره امور بنگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکرده و سبب ضایع شدن سرمایه می‌شدند.

به گفته وی، شستا از جمله بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه بوده که عده‌ای خواست خود را در آن دیده و در تلاش هستند تا دائما به آن ورود و نفوذ کنند و ادامه داد که شستا به شدت در معرض ضریب نفود سیاسی قرارگرفته و به یک حیات خلوت ، تبدیل شده بود.

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خبرداد که در 9 ماهه امسال هلدینگ متبوع او 3700 میلیارد تومان به سازمان تامین  اجتماعی سود پرداخت کرده و تامین اجتماعی برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل برای افراد تحت پوشش خود از شستا  کمک می گیرد.

وی تایید کرد که میزان بدهی حسابرسی شده دولت به تامین اجتماعی 80 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب سود مرکب این رقم معادل 120 هزار میلیارد تومان است که اگر این پول به تامین اجتماعی پرداخت شود نه تنها سرمایه لازم برای نوسازی شرکت‌های فرسوده و زیان ده شستا تامین می شود بلکه شستا دیگر برای جبران کسری تامین اجتماعی مجبور به فروش دارایی‌های سودده خود نیست.

لطفی، هشدار داد که با ادامه روند کنونی و فروش شرکت‌های سودده شستا برای کمک به تامین اجتماعی، شستا به سمت تحلیل و میرایی خواهد رفت.

وی،با اشاره به سود ناخالص 8 هزار میلیارد تومانی شستا  اذعان داشت که شستا نسبت به سایر بنگاهای همتراز خود سودده تر بوده و سالانه 90 درصد سود خود را تقسیم می کند.

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی،با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ملزم به پرداخت سالانه   72 هزارمیلیارد منابع در قالب مستمری و هزینه درمان  است افزود که دولت باید سه درصد تعهد خود را به این سازمان پرداخت کند و عدم پرداخت تعهد دولت به تامین اجتماعی یعنی تعرض به سفره کارگرانی بوده که در سال های گذشته حق بیمه  پرداخت کرده اند.

وی، کمک مالی شستا در یک دهه گذشته به سازمان تامین اجتماعی را  حدود 13 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و توضیح داد که شستا در این یک دهه  20 هزار میلیارد تومان  سرمایه گذاری کرده  و عمده سود حاصله شستا از محل فعالیت شرکتهایی است که خریداری کرده است.

امین اله فتحی