«نود اقتصادی»- دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، از اینکه این سندیکا قدرت اجرایی لازم را ندارد، به شدت انتقاد کرده و گفته است که بسیاری از مشکلات با شرکت‌ها را به صورت رفاقتی و با قول مردانه در این سندیکا حل می‌کنند.

سید محمد علیپور یزدی در گفتگو با «نود اقتصادی» یادآور شده است که سندیکای بیمه گران ایران باید در ردیف سایر انجمن‌های صنفی فعال دیگر در کشور باشد زیرا پروانه کسب و فعالیت صنوف مختلف از ناحیه اتحادیه‌ها صادر می‌شود.

به گفته وی، عمده‌ترین دلیل اینکه شرکت‌ها مشکلات و موارد فعالیتی خود را با بیمه مرکزی حل می‌کنند، ناشی از این بوده که قدرت اجرایی در بیمه مرکزی متمرکز شده، حال آنکه طبق تکلیف برنامه ششم توسعه، وظایف غیر حاکمیتی باید از بیمه مرکزی منتزع شود.

علیپور یزدی، با بیان اینکه نپرداختن به عمق مشکلات صنعت بیمه در چند دولت گذشته سرایت داشته و خاص یک دولت نیست اذعان داشت که با گذشت چند سال از ورود بخش خصوصی و طی شدن دوران گذار برای صنعت بیمه، اما هنوز هم برای دوران گذار صنعت، هیچ برنامه ای طراحی نشده و صنعت بیمه به اهدافی که با خصوصی سازی باید بدان می رسید، نرسید.

وی، باانتقاد از اینکه در شرایط فعلی هم یک شرکت خصوصی واقعی پیدا نمی‌شود، تصریح کرد که شرکت‌های خصوصی فعلی حتی با لایه دوم و یا سوم سهامدار دولتی و یا نهادی و سازمانی دارند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران  باگلایه از اینکه درصنعت بیمه امکان ارزیابی عملکرد افراد و مدیران وجود ندارد و گاه آلوده به باند بازی و سیاست است، گفت که در حال حاضردراین صنعت، نیروهایی وجود دارند که خوب هستند اما به چشم نمی آیند و در مقابل نیروهای هایی هم وجود دارندکه به اشتباه خوب جلوه کرده و یادگرفته اند با تشبث به لوازم دیگر، رئیس و از ناحیه نهاد ناظر هم تایید بشوند.

به گفته وی، رسیدگی به تخلفات صنعت بیمه برعهده سندیکا گذاشته نشده اما سندیکا دنبال این است که برای حفظ اعتماد جامعه و جلوگیری از خدشه دار شدن آبروی صنعت ،تخلفات رابه صورت غیر رسمی به شرکت ها گوشزد کند.

علیپور یزدی، درباره انصراف شرکت بیمه اتکایی امین از عضویت در سندیکای بیمه گران ایران هم گفت که شرکت های واقع در مناطق آزاد مختار به حضور یا عدم حضور در سندیکا هستند،بنابراین خروج این شرکت هیچ تاثیر منفی  بر روند فعالیت سندیکا نداشته وبعد ازخروج شرکت بیمه اتکایی امین ازاین سندیکا، هیچ شرکت دیگری هم ترغیب نشده تا ازعضویت درسندیکای بیمه گران بیمه انصراف دهد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران،با دفاع تمام قد از نگارش نامه 20 مدیرعامل شرکت های بیمه ای به وزیر وقت امور اقتصادی درضرورت انتخاب رئیس کل بیمه مرکزی از داخل صنعت بیمه هم گفت که متن داخل نامه حرف کاملا درستی بوده و درحال گرفته شدن مابقی امضاها، نامه  رسانه ای  و روند تکمیل امضاها هم متوقف شد!

به گفته علیپور یزدی، اگر وزیر وقت امور اقتصادی ودارایی به این نامه توجه می کرد، اطلاعات وزیروقت ازصنعت بیمه به مراتب بییشتر می‌شد.!

وی، اذعان داشت که در داخل صنعت بیمه، افراد فنی و با اعتبار زیادی وجود دارند و اگر فردی از داخل صنعت بیمه برای  ریاست کلی بیمه مرکزی انتخاب می شد خیلی بهتر می شد از این پتانسیل استفاده کرد و دولت هم باید بداند از صنعت بیمه چه می خواهد، هر چند که تااکنون نشان داده که نمی‌داند چه می خواهد!

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، مدل کنونی نظارت بیمه مرکزی را قدیمی دانسته که نیازمند بازنگری و هوشمند سازی جدی بوده، از جمله مختصات نظارت بهتر، ملموس نبودن و دست و پاگیر نبودن آن است.

وی، با انتقاد از شیوه نظارت بیمه مرکزی در ارایه اخطار به اعضای هیات مدیره شرکت های بیمه ای فاقد مدیرعامل گفته است که  دادن نمره منفی به تک تک اعضای هیات مدیره شرکت ها که اسمش نظارت نیست!

علیپور یزدی درباره میزان تسلط رئیس کل بیمه مرکزی بر صنعت بیمه گفته که رئیس کل فعلی بیمه مرکزی با وجود آنکه فردی با انگیزه بوده اما سابقه فعالیت او بیشتر بنگاهداری  بوده و با امر حاکمیتی ذاتا فرق دارد!

وی درباره شیوه هزینه کرد بودجه سندیکای بیمه گران هم گفته که بودجه این سندیکا حدود سه تا چهار میلیارد تومان بوده و همه اعضای آن بر هزینه کرد و مخارج سندیکا نظارت دارند و ادعای برخی افراد در مورد هزینه کرد سندیکا، ناشی از ندانم کاری آنها بوده و یا از روی بی اطلاعی آنها است و این اظهارات البته عادی بوده و برای سندیکا هم مهم نیست.!