«نود اقتصادی»:سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا، با استناد به جلسه هیات‌ مدیره 13 بهمن ماه سالجاری، دوباره به عنوان رئیس هیات مدیره، در ترکیب هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر ماندگار شد!

به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، سید جواد سلیمانی جدای از عضویت در ترکیب هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر، اواخر دیماه سالجاری و با تصمیم اعضای هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل این گروه خودروسازی و جانشین محمدرضا سروش شد.

درحال حاضر 52 درصد از سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر متعلق به بانک رفاه کارگران است.