«نود اقتصادی»: «محمدجواد آذری جهرمی» امروز (شنبه) در جلسه هماهنگی با مدیران پیشکسوت بخش ارتباطات برای تهیه و تدوین تاریخ شفاهی این مجموعه افزود: خلاقیت ها و اقداماتی در گذشته اجرا شده و تحولاتی رخ داده است اما باید با توجه به شرایط و جایگاه کنونی با رویکرد جدید برنامه ریزی و اقدام کرد.
وی محکوم کردن اقدام های گذشتگان در هر دوره مدیریتی را فرهنگی ناپسند ارزیابی کرد و ادامه داد: تاریخ شفاهی این وزارتخانه با ارتباط بی واسطه با پیشکسوتان تهیه و تدوین می شود و به مستندات قابل استفاده تبدیل خواهد شد.

** بازار 800 میلیارد تومان پست در سال
آذری جهرمی یادآوری کرد: امروز کل بازار شرکت ملی پست با همه نیروی انسانی و تجهیزات سراسر کشور 800 میلیارد تومان در سال است، در حالی که یکی از شرکت هایی که در زمینه حمل و نقل شهر تهران فعالیت می کند سالیانه بازار 2 میلیارد دلاری در اختیار دارد.
وی رشد فرودگاه پیام را وابسته به گسترش پست دانست و افزود: با مسافری کردن فرودگاه پیام قصد داریم این فرودگاه را از ضرردهی خارج کنیم.
جلسه هم اندیشی مدیران دوره وزارت «محمد غرضی» با هدف آغاز تهیه و تدوین تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات امروز در مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه برگزار شد.
از آغاز مهرماه تهیه، تدوین و انتشار کتاب تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کلید خورد.
قرار است بیش از 50 تن از پیشکسوتان، مدیران بلندپایه و وزیران دوران پس از انقلاب فرازهایی از خاطرات و تجربه های مدیریتی خویش در دوران انقلاب، جنگ، سازندگی، تحریم و شرایط سخت مدیریتی را تشریح کنند تا پس از دسته بندی، اعتبارسنجی و ویرایش در قالب کتاب و فیلم منتشر شود.
پیش بینی می شود تدوین این مجموعه تا بهار سال آینده به طول بینجامد.