«نود اقتصادی»- مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، عدم تخصیص بیش از 300 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال 96 به سازمان متبوع خود به عنوان عامل مهمی در کمبود شدید منابع در سال 96 یاد کرد و گفت که همین امر سبب شده تا بخشی از تکمیل  و تحویل طرح های دردست اجرای این سازمان در سال گذشته با کندی پیش برود.

سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، گزارش داده که درسال گذشته 6 بیمارستان در دست اجرا از سال های گذشته در استان های کرمان، همدان، لرستان، آذربایجان شرقی، زنجان وآذربایجان غربی  تکمیل و تحیل بهره برداران شده است.

به جز یک  مورد یعنی بیمارستان بروجرد در استان لرستان که عملیات عمرانی بیمارستان آن  درسال های 85  شروع شده، مابقی طرح ها در چند استان دیگردرسال 87 شروع شده اند که جملگی درسال 96 تکمیل و تحویل شده اند. بنابراین می توان مشاهده کرد که این شش طرح دستکم  ظرف مدت 10 سال ساخته وتحویل شده اند.

سازمان مجری ساختمان ها وتاسیسات عمومی و دولتی گزارش کرده که این سازمان در سال 92 تنها موفق به  تکمیل سه بیمارستان در استان های گیلان، زنجان و لرستان شده و در ادامه یادآورد شده که درسال های 93، 94 و 95 دستکم 14 و یا 15 طرح بیمارستانی را تکمیل وتحویل بهره برداران کرده است.

با این حساب،روند تکمیل و بهره برداری طرح های عمدتا بیمارستانی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی  به طرز ناباورانه ای در سال 96 دچار یک سقوط جدی شده است.

محمد جعفر علیزاده معاون وزیر راه وشهر سازی ، در گفتگو با «نود اقتصادی» تایید کرده که سال 96 برای سازمان تحت امر او، سالی سخت بوده که به شدت دچارکمبود منابع  شده است.

وی، در عین حال یادآور شده که در سالجاری هم تعداد  زیادی از طرح ها افتتاح شده و با وجود تنگنای مالی شدید تعدادی از طرح های نیمه تمام بیمارستانی دیگر هم درحال تکمیل و تجهیز است.

از قرار معلوم طرح‌هایی که در سالجاری تکمیل و تحویل بهره برداران شده شامل تنها پنج بیمارستان در آذربایجان غربی، کردستان، تهران، اردبیل و آذربایجان شرقی بوده و در گزارش خود وعده داده که پنج بیمارستان دیگر در استان‌های گیلان، کرمانشاه، چهار محال بختیاری و یاسوج هم در شرف تحویل است.

چنانچه گزارش سازمان مذکور درخصوص در شرف تحویل بودن پنج بیمارستان دیگر هم در سالجاری محاسبه شود،بازهم روند تکمیل و تحویل بیمارستان ها توسط این سازمان برای  امسال نسبت به سالهای  94 و 95 و حتی 93  دچار کاهش  قابل توجه خواهد بود.

علیزاده ، در عین حال، یاد آور شده که نوسانات نرخ در سالجاری به شدت روی فعالیت سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی تاثیر گذار بوده ، زیرا به گفته اوخزید مصالح و تاسیسات صنعت ساختمان به مراتب هزینه برتر از حوزه راه است.