آیت محمدولی درگفتگو با «نود اقتصادی» توضیح داد این سایت پنج سال قبل به مدت یکسال با این اتحادیه همکاری داشته و بعد از اتمام قرارداد هم هیچ همکاری دیگری با اتحادیه طلا و جواهر تهران نداشته است.
وی گفته اتحادیه طلا و جواهر تهران از یکسال قبل هم اقدامات قانونی را بر علیه این سایت انجام داده و در ضمن مدتی قبل هم آدرس آن را از سر در ورودی اتحادیه پاک کرده است.
وی افزوده که سایت مدعی انتساب به این اتحادیه در کنار چند سایت دیگر از مدتها قبل تبلیغات سکه ثامن را  انجام داده‌اند و این سایت تنها نبوده است.
محمد ولی تاکید کرد که این سایت هیچ ربطی به اتحادیه متبوع او ندارد.