به گزارش «نود اقتصادی» بهروزی معاون اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری ایران اکسپو درمورد برگزاری این دوره از نمایشگاه بین المللی ایران اکسپو و الزام تقویت بسته های سرمایه گذاری در این رابطه، اظهار کرد: مشارکت استان تهران در اقتصاد کل کشور و جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذاران خارجی قابل توجه است. این در حالی است که در سال گذشته هم این استان توانست رتبه نخست جذب سرمایه گذار را ازآن خود کند.

بهروزی اضافه کرد: البته باید اقداماتی برای تشویق سرمایه گذار و جذب آنها انجام شود که در این‌باره آغاز به ارائه بسته های سرمایه گذاری کرده ایم.

معاون اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران ادامه داد: ضمن ارائه بسته های تشویقی باید برنامه ریزی هایی برای اجرا و اتمام هرچه سریع تر پروژه ها داشته باشیم.

وی معتقد است: اکنون باید تمرکز خود را برای پیش بردن اعمالی که پیش از سرمایه گذاری و اقداماتی که حین آن الزامیست بگذاریم و در واقع با حفظ بیشترین سود و دستاورد، به بهترین حالت ممکن دو فاکتور مذکور بدون اتلاف زمان و انرژی دست یابیم.

بهروزی معتقد است: اکنون پروژه های بسیاری در استان تهران وجود دارد اما ظرفیت پایخت بیش از موارد موجود است که با تدبیر و نیاز سنجی صحیح می توان پروژه های کاربردی دیگری برای آن تعریف کرد.

معاون اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی استان تهران تصریح کرد: برنامه ها و اهداف تعریف شده گذشته به خوبی پیش رفته است و اکنون در این برهه زمانی حمایت دستگاه های اجرایی می تواند اثر ویژه ایی در ارائه بسته ها و تشویق سرمایه گذاران داشته باشد.

بهروزی بیان کرد: البته نهاد های مربوطه همکاری های خوبی برای تحقق این امر داشته اند اما در شرایط فعلی کشور و تهدید دشمنان برای تحریم های مجدد، نهاد های خصوصی و دولتی باید بیش از پیش همگام  و منسجم عمل کنند.