اردشیر اروجی کارشناس حوزه گردشگری یکی از مهمترین آفتهای سیستم گردشگری ایران را نبود آمار مطمئن دانسته و معتقد است ما در حوزه گردشگری دو مشکل اساسی داریم؛ ابتدا نداشتن آمار مستند.
مسوولان سازمان میراث فرهنگی در ارائه آمار گردشگران ورودی و سفرهای داخلی غلو می‌کنند. مشکل دیگر البته طبق همین آمار ارائه شده توسط مسوولان، تراز منفی گردشگری است. طبق این آمار ایران 9 میلیون گردشگر‌ خروجی دارد. در عوض پنج میلیون نفر به کشور مسافرت می‌کنند. 

وی افزود: اگر خرج هر گردشگر‌ خروجی در خارج از مرزها را 1000 دلار در نظر بگیریم، گردشگری ما چهار میلیارد دلار ضرر‌ده است. اما چاره بهبود تراز گردشگری چیست؟ ایجاد موانع برای تهیه ارز گردشگران؟ بستن راه‌های سفر؟ چند برابر کردن عوارض خروج؟ حتما می‌دانید حتی با افزایش عوارض خروج از کشور نیز ایرانی‌ها بیشتر از قبل به ترکیه سفر کردند. ما با چند کشور قرارداد گردشگری امضا کرده‌ایم مثل ترکیه، روسیه، ارمنستان و گرجستان. متاسفانه در همه موارد تراز گردشگری ما نسبت به طرف قرار‌داد پایین‌تر است. مثلا در مورد ترکیه‌، ما سالانه 5/2 میلیون مسافر به ترکیه می‌فرستیم اما تنها 400 هزار نفر گردشگر جذب می‌کنیم.»
او با تاکید بر گردشگری علمی و تغییر سیاست‌های موجود می‌گوید: «‌وضعیت گردشگری ما اگر می‌خواهد بهبود پیدا کند، باید به سمت روش‌های علمی پیش برود.