«نود اقتصادی»:معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: میانگین مدت زمان رسیدگی و صدور رای در پرونده های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، از 75 روز در سال 95 به 45 روز در سال 96 رسید.

مصطفی پورکاظم شایسته، افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی و صدور رای در پرونده های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، پیش از سال 95 حدود سه سال بود.

وی اطاله دادرسی را یکی از چالش های پیش روی پرونده های مرتبط با قاچاق کالا بیان کرد و گفت: تشکیل شعبه های ویژه برای پرونده های قاچاق کالا و ارز یکی از اقدامات تاثیرگذار در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق بود.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این شعبه ها به صورت اختصاصی و ویژه، فقط به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی می کند.

پورکاظم، همچنین از تشکیل شعبه های گلوگاهی برای رسیدگی سریعتر به پرونده های مرتبط با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: نمایندگان گمرک، وزارت صنعت، سازمان تعزیرات و همچنین نیروی انتظامی در این شعبه ها مستقرند و در همان گلوگاه ورود و خروج کالا، به پرونده رسیدگی می شود.

براساس ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها، در مدت یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند.
بنابراین، هنوز در بخش مدت زمان رسیدگی به پرونده های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، میان آنچه رخ می دهد و آنچه در قانون تاکید دارد، فاصله 15 روزه وجود دارد.